Aluminiumplastpaneler Enligt produktfunktionsklassificering

- Sep 08, 2017-

A. Brandbeständig styrelse

Flamskyddsmedel är valda, produktens förbränningsegenskaper når den icke brännbara nivån (B1-graden) eller brännbar kvalitet (en klass), medan andra prestandaindex måste överensstämma med de tekniska specifikationskraven för aluminiumplastpanelen.

B. Antibakteriell och mögelresistent aluminium- och plastplåt

Den antibakteriella och baktericida beläggningen är belagd på aluminiumplastplattan, så att den har effekten att kontrollera reproduktionen av mikroorganismeraktiviteten och slutligen döda bakterier.

C. Antistatisk Aluminium-Plastplatta

Antistatisk aluminiumplastplatta med anti-statisk beläggning av aluminiumplastplåt, ytresistivitet under 109 watt, än vanlig plastplastytans resistivitet är liten, så det är inte lätt att producera statisk elektricitet, damm i luften är inte lätt att fäst vid dess yta.