Ultra-stark Peeling Grad av aluminiumplastplåt

- Sep 08, 2017-

Aluminiumplast med en ny process, aluminiumplastkompositpanelen av de viktigaste tekniska indikatorerna-skalhållfastheten, förbättras till ett mycket bra tillstånd, så att flatheten i aluminiumplastkompositbräda, väderleksprestanda förbättras motsvarande.